Det er flere gode og pågående fiberprosjekter i Valdres, fra ulike leverandører, men noen områder er veldig dyre å bygge ut. Innlandet har et mål om 100% dekning på høyhastighetsbredbånd, og kommunene kan derfor søke tilskudd for å gi et tilbud også til de dyre områdene. Alle prosjekter som støttes med offentlig tilskudd, må legges ut på anbud. Fra 2015 og frem til i dag, er det gitt tilskudd og bygget fiber til ca 2700 adresser i Valdres.

Denne siden inneholder informasjon om de prosjektene som bygges i regi av valdres-kommunene.

Høsten 2022 starter det et nytt utbyggingsprosjekt i Valdres, der det skal bygges fiber til 1405 adresser. På denne siden vil du finne informasjon rundt dette prosjektet, blant annet hvordan du kan melde deg på og andre viktige milepæler. Det vil i tillegg arrangeres informasjonsmøter rundt om i Valdres utover høsten/vinteren. Adressene bygges av Telenor, og vi forventer at alle er koplet opp innen utgangen av 2024.

Vi har laget et kart som viser hvor vi bygger og hvilke faser i utbygging områdene er kommet. Dette kartet er samtidig grunnlaget for høringer hvor tilbydere kan si ifra hvor de bygger kommersielt slik at vi angår å bygge med tilskudd i disse områdene. Utbyggingsprosjektene avgjøres ved anbudskonkurranse. Innholdet på siden representerer derfor den til enhver tid vinner av anbudskonkurransen.

Hva koster det å bestille fiber?

Kommunene i Valdres og Fylkeskommunen sponser mye av utbyggingen. Vi må likevel ha en egenandel fra innbyggerne for å kunne bygge fiber til alle. Når du bestiller vil du derfor etterhvert motta en faktura på 4990,- fra kommunen, dette er et engangsbeløp. I tillegg kommer selve abonnementet hos Telenor.