Hvorfor mener vi det er viktig at din husstand har fiber?

  1. Din husstand blir bedre rustet til å ta imot fremtidens teknologi inn i hjemmet, blant annet helsetjenester over nett, eksempelvis konsultasjon med lege.
  2. God nettilgang er med på å gjøre det mer attraktivt å bosette seg og sin bedrift utenfor byene.
  3. Det vil komme en rekke nyvinninger i tiden fremover som er avhengig av stabilt og raskt internett. Dette kan være kommunale- og nasjonale tjenester, men også arbeidsplattformer og underholdning.
  4. Nettet er skalerbart, noe som betyr at dersom behovet for hastighet øker i fremtiden, vil leverandør kunne tilby dette over fiberen som nå koples til hos deg.
  5. Du betaler en fast sum i måneden, uavhengig av bruk.
  6. Du kan se TV over nett samtidig som andre i husstanden arbeider ellersurfer videre på nettet, og hastigheten påvirkes ikke av at andre i området er på nett samtidig.