Her er en sammenstilling av spørsmål og svar som har kommet inn fra innbyggere i Valdres

Spørsmål: «Når får vi bredbånd på vår adresse?»

Svar: Vi kan ikke gi en eksakt dato for dette. Dersom din adresse er med i utbyggingen som Telenor nå gjennomfører, er det en målsetting å ha alle tilkoplet innen våren 2022. Når du bestiller vil Telenor informere underveis rundt oppkoplingsdato og fremdrift generelt.

Spørsmål: «Min adresse er innenfor det rosa området på kartet og naboene får, men vi finner den ikke på Telenor sine bestillingssider, hvordan får jeg bestilt?»

Svar: Dette skyldes en feil i adressematerialet vi har gitt til Telenor. Vi jobber nå med en løsning slik at alle kan få bestille. Informasjon rundt dette kommer i Avisa Valdres og på sosiale medier.

Spørsmål: «Det er lagt rør for fiber inn til huset vårt… Det er lagt fiber rett forbi huset vårt.. – hvorfor kan vi ikke få fiber nå da?»

Svar: Dette er fiber som er lagt av leverandører som ikke er med i dette prosjektet og som vi derfor ikke har kunnskap om. Vår anbefaling er å kontakte leverandøren direkte i slike tilfeller.

Spørsmål: «Vi har fått brev om at kobberlinjene tas vekk og fått tilbud om mobilt bredbånd hjemme. Hvordan blir dette i forhold til fiber?»

Svar: Nedleggelsen av kobbernettet kom tilfeldigvis samtidig med at vi bygger fiber. Vi anbefaler at dere i såfall bestiller mobilt bredbånd eller en annen løsning som kan nyttes inntil videre, men likevel bestiller fiber nå slik at denne kan overta når ferdigstilt.

Spørsmål: «Jeg ønsker å bestille kun fiber, altså uten tv-pakke. Når jeg velger dette får jeg opp at Telenor skal ha 4995,-. Kommer dette i tillegg til den 5000kr som kommunen skal ha slik at totalen blir 10 000kr?»

Svar: Totalen blir 4995,- det blir ikke sendt ut dobbel faktura. Sidene med «kun bredbånd» er for hele Norge og viser hva som er standard. Vi jobber med å få oppdatert disse til å vise 0,- for oss i Valdres

Spørsmål: «Blir fiberen levert på luftstrekk inn til huset eller må vi grave den ned? I såfall, hvordan gjør vi dette og hva koster det?»

Svar: Dersom du har strøm eller telefon inn på huset i luftstrekk i dag vil Telenor legge fiber på samme strekk – uten ekstra kostnad. Hvis ikke må det graves fra tomtegrense og inn til veggen. Vi legger ut instruksjoner for dette på www.bredbandivaldres.no i løpet av vinteren. Det er også mulig å engasjere lokale entreprenører for å gjøre denne jobben med prising i hvert tilfelle.

Spørsmål: «Hvem bestemmer prioriteringen i hvilke områder som skal bygges ut? Får vi fiber til hytta? Bør ikke Fagernes sentrum og nærområdene også bygges ut nå?»

Svar: Det er i stor grad regelverket for bruk av offentlig tilskudd som styrer hvor og hvem som skal få fiber i denne runden. Tilskuddet skal kun benyttes i områder som blir for dyre å bygge ut kommersielt (eksempelvis der det er langt mellom husene eller langt unna sentrum). Tilskuddet kan ikke nyttes til annet enn fastboende og bedrifter. Har du fritidsbolig eller husstand og som ikke bygges i denne runden, anbefaler vi å ta kontakt med Telenor direkte.

Dersom du likevel ikke finner svar på dine spørsmål kan du kontakte Valdres Natur- og Kulturpark v/Fredrik Holte Breien.

E-postadresse: fredrik.holte.breien@valdres.no

Send oss ditt spørsmål