Hva er status på fiberbygging i Valdres?

Vi jobber for at alle i Valdres skal ha tilgang til bredbånd med svært høy hastighet. Vi bygger fiber i flere prosjekter som har ulik oppstart. Det kan derfor være at din husstand ikke er å finne på bestillingssiden nå i dag.

Det gjenstår noe før vi er i mål med å bygge ut Valdres, men sjekk ut hvor langt vi er kommet i ditt område ved å gå inn på kartet gjennom å klikke på lenken under.

Forklaring til kartet:

Er din bolig innenfor feltet med blåfarge betyr det at du kan bestille fiber nå. Bor du innenfor det mørkblå området, bygges det fiber der nå i 2021. Bor du i det lyseblå området, er dette lagt ut på anbud slik at bestillingen kan begynne våren 2022. 

Lenke til kart som viser utbyggingsstatus i Valdres (ekstern lenke)